خبر

حمایت شرکت بیمه کوثر
 از طرح های پژوهشی
بیمه کوثر بر اساس آیین‌ نامه حمایت از طرح‌ های پژوهشی، از طرح های متناسب با اولویت‌ های پژوهشی خود حمایت می‌کند. به گزارش روابط عمومی و اعلام مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر، با هدف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و به‌ منظور ایجاد انگیزه و هدایت پژوهشگران و دانشجویان برای گسترش پژوهش‌های مرتبط با صنعت بیمه، شرکت بیمه کوثر از طرح‌های برگزیده پژوهشی حمایت می‌کند. محمد سجاد میرزاخانی این اقدام را فرصتی برای بهره‌گیری از توانمندی علمی متخصصان و صاحبان اندیشه و برقراری ارتباط بهینه و سازنده بین واحدهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی با صنعت بیمه دانست و گفت: توقف دانش در سطح نظری و اجرایی نشدن آن به صورت عملی با هدف رفع مشکلات و دستیابی به شرایط بهینه یکی از معضلات همیشگی تولید علم در کشور ما بوده است؛ از این رو، بیمه کوثر برای تقویت دانش و بهره‌گیری از آن در متن صنعت بیمه که قطعا به ارزش افزوده نیز ختم خواهد شد.

جبران خسارت های مردم
 در حوادث گوناگون
کاهش دغدغه های دولت در خصوص جبران خسارت های مردم در حوادث گوناگون از اهداف دارای اولویت صنعت بیمه به شمار می رود. مهندس مجید بهزادپور در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام این مطلب افزود: افزایش سطح رضایتمندی بیمه گذاران در گرو توانمندی شرکت های بیمه در دو عرصه مالی و فنی است و حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور نسبت به منطقه از وضعیت رضایت بخشی برخوردار است اما به دلیل وضع تحریم های ناجوانمردانه و مسائل دیگر با متوسط بین المللی فاصله معناداری دارد. رئیس کل بیمه مرکزی با تبیین برنامه های آتی برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون، اظهار داشت: افزایش ضریب نفوذ بیمه و همگانی سازی محصولات و خدمات بیمه ای یک نیاز ملی است و همه دستگاه ها و رسانه ها باید در این پروژه فرابخشی در کنار صنعت بیمه تلاش کنند.