خبر

برنامه‌های راهبردی
 برای ارتقای سهم از بازار
مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان بازدید از برخی شعب استان قم بر استفاده از ظرفیت‌های بانک برای بهبود ترکیب منابع و مصارف، اصلاح ساختارهای مالی، توسعه بانکداری الکترونیک و وصول مطالبات تاکید کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در بازدیدی سرزده از چهار شعبه بانک صادرات استان قم  ضمن بررسی عملکرد و خدمت‌رسانی شعب بر استفاده از ظرفیت‌های شعب ادغامی، توجه به  بانکداری الکترونیک، پیش‌بینی نیازهای مشتریان، تغییر ترکیب منابع، مصارف بهینه و ارائه تسهیلات با ریسک کمتر و وصول مطالبات تاکید کرد و افزود: تقویت بخش کنترل، نظارت و بازرسی از شعب باید جدیت بیشتری در دستورکار قرار دارد.  وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیقی برای افزایش سهم از بازار بانک صورت گرفته، به تشریح وضعیت شبکه بانکی درباره منابع، سهم بازار، ترکیب منابع ارزی و ریالی و تبیین جایگاه بانک صادرات ایران پرداخت و برنامه‌ها و محصولات جدید بانک را تشریح کرد.  ایمانی در این بازدید با بررسی عملکرد شعب نسبت به رعایت منابع و مصارف و کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش رضایتمندی مشتریان تأکید کرد و با اشاره به ضرورت تدوین برنامه در شعب و رصد روزانه وضعیت شاخص‌های عملکردی، خواستار سرعت و دقت بیشتر در انجام امور و خدمت به مردم شد. مدیرعامل بانک صادرات ایران وصول مطالبات را یکی از راهبردهای اصلی بانک عنوان و از اتخاذ تصمیمات جدید برای تمرکز بر وصول مطالبات مشکوک‌الوصول بانک شد.